CEFR standard

Zajednički evropski referentni okvir za jezike (Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment –CEFR) je evropski kvalifikacijski okvir koji opširno opisuje komunikacijsku kompetenciju, relevantna jezička znanja i vještine na 6 nivoa (A1, A2, B1, B2, C1, C2) i koristi se u cijeloj Evropi. Prelaz iz jednog stepena u slijedeći stepen zavisi od stečenog znanja i napredovanja u korištenju različitih znanja i vještina uz zadani broj sati učenja.

A1 – Pripremni korisnik (cijeli stepen A1 sačinjavaju moduli A1.1 i A1.2)

 Pripremni stepen podrazumijeva osnovno znanje jezika, razumijevanje i korištenje jednostavnih i svakodnevnih izraa u komunikaciji.

A2 – Temeljni korisnik (cijeli stepen A2 sačinjavaju moduli A2.1 i A2.2)

Temeljni stepen podrazumijeva komunikaciju u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu konverzaciju o poznatim temama i aktivnostima

B1 – Razvojni korisnik (cijeli stepen B1 sačinjavaju moduli B1.1 i B1.2)

Prelazni stepen podrazumijeva razumijevanje jasnog, standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se korisnik svakodnevno susreće na poslu, u školi u slobodno vrijeme itd. Uspješno suočavanje s većinom situacija koje susreće na putovanjima u zemlje u kojima se govori dotični jezik. Može napisati jednostavan tekst o poznatoj temi ili temi od osobnog interesa. Može opisati doživljaje i događaje uz kratki opis razloga za određeno mišljenje i planove.

B2 – Samostalni korisnik (cijeli stepen B2 sačinjavaju moduli B2.1 i B2.2)

Samostalni stepen podrazumijeva da korisnik može razumjeti glavne ideje složenog teksta na konkretnu ili apstraktnu temu, uključujui tehničke rasprave u svom području djelovanja. Može s određenim stepenom tečnosti i spontanosti razgovarati s ivornim govornikom. Može napisati jasan, detaljan tekst na širok spektar tema i objasniti svoje stajalište na određenu temu navodeći prednosti i mane raznih rješenja.

C1- Napredni korisnik (cijeli stepen C1 sačinjavaju moduli C1.1 i C1.2)

Napredni stepen podrazumijeva da korisnik može razumijeti zahtjevnije, duže tekstove različitih tema i prepoznati skriveno značenje. Može se izraziti tečno i spontano bez vidljivog traženja potrebnog izraza. Može se učinkovito koristiti jezikom u društvene, akademske ili profesionalne svrhe. Može artikulirati jasne, dobro sročene, detaljne rečenice o složenim temama

 C2 – Vrsni korisnik (cijeli stepen C2 sačinjavaju moduli C2.1 i C2.2)

Vrsni stepen podrazumijeva da korisnik može razumjeti gotovo sve što čuje ili pročita. Može sažeti informaciju iz različitih pisanih i govornih izvora, rekonstruirajući argumente i važne dijelove skladne prezentacije. Može se spontano izražavati, vrlo tečno i precizno, razumjevajući finije nijanse značenja čak i u složenijim situacijama.