REZULTATI ISPITA A1 od 13.07.2020.god.

Na ispitu za nivo A1  ukupno su se testirale 4 jezičke vještine (slušanje, čitanje, pisanje i govor). Svaka od vještina nosila je po 15 bodova.
Ukupan zbir bodova preračunava se u procente te je svaki kandidat sa preko 60% tačnih odgovora položio ovaj ispit.

Uvid u radove je petak, 17.07.2020.god od 19:00-19:30h.

Početak A2 biće utvrđen u dogovoru sa grupom nakon uvida u radove. 

Rezultate ispita A1 pogledajte u tabeli ispod

Šifra Bodovi slušanje max. 15P Bodovi čitanje max. 15P Bodovi pisanje max. 15P Bodovi govor max. 15P Ukupno bodova max.60P Postotak tačnih odgovora
31-07/20 15 14 14 14 57 95,00%
38-07/20 15 14 12 14 55 91,66%
37-07/20 14 12 13 12 51 85,00%
33-07/20 14 13 12 7 46 76,66%
36-07/20 11 10 10 14 45 75.00%
32-07/20 11 13 3 14 41 68,33%
30-07/20 9 8 10,5 10 37,5 62,50%
34-07/20 10 7 2 10 29 48,33%
35-07/20 11 7 4 7 29 48,33%
REZULTATI ISPITA B1 OD 25.06.2020   

Na ispitu za nivo B1  ukupno su se testirale 4 jezičke vještine (slušanje, čitanje, pisanje i govor). 
Da bi cjelokupan ispit bio položen, potrebno je bilo iz svakog dijela ostvariti preko 60% bodova. 
Tako se dio slušanja i čitanja položenim smatra ako kandidat ima preko 18 bodova, dio pisanja preko 60bodova i govor 45bodova i više.
Kandidati označeni crvenom bojom nisu položili ispit i to iz vještine koja je unutar tabele označena crvenom bojom. 

Uvid u radove je petak, 03.07.2020.god od 19:00-19:30h.  

Rezultati ispita su kako slijedi

Ime i prezime Šifra Bodovi slušanje/max.30 Bodovi čitanje/max.30 Bodovi pisanje/max.100 Bodovi govor/max.75
M.H 14-06/20 19 25 77 67,5
M.A 18-06/20 25 23 72 45
H.A 11-06/20 27 26 51 57,5
P.D 13-06/20 25P 25 72 57,5
D.M 10-06/20 25 21 67 22,5
D.E 16-06/20 22 29 33,5 47,5
M.E 15-06/20 18 21 52,5 32,5
D.A 12-06/20 13 13 11 12,5


REZULTATI ISPITA A1 

Na ispitu za nivo A1  ukupno su se testirale 4 jezičke vještine (slušanje, čitanje, pisanje i govor). Svaka od vještina nosila je po 15 bodova.
Ukupan zbir bodova preračunava se u procente te je svaki kandidat sa preko 60% tačnih odgovora položio ovaj ispit.

Uvid u radove je srijeda, 17.06.2020.god od 18:00-19:00h.

Početak A2 biće utvrđen u dogovoru sa grupom tokom uvida u radove. 

Rezultate ispita A1 pogledajte u tabeli ispod

ŠifraBodovi slušanje/max.15Bodovi čitanje/max.15Bodovi pisanje/max.15Bodovi govor/max.15Ukupno bodova/max.60Procenat tačnih odgovora
03-06/2011514114168,30%
04-06/201097,51036,560,83%
05-06/20121111,51347,579,16%